Det obligatoriske psykiatrikurs. Del III (28637)

Dato: 19-23. okt 2015
Sted: Scandic Byparken Hotel
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Trondheim
Epost: kurs.trondheim@legeforeningen.no
Antall kurstimer 30
Maks antall deltakere 40
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet - NTNU

Priser

Lege: 6 200,-

Målgruppe

Deltakere fra del I-II.

Temaoversikt

Psykiatri og samfunn. Rus og samfunn. Forebyggende psykiatri. Tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper, pasient og brukerorganisasjoner. Øvrige terapiformer. Rettspsykiatri. Religionspsykiatri. Seksologi.

Påmelding

Ingen ny påmelding.

Kurskomite

Astrid Birkenæs (Kursleder)
Petter Andreas Ringen (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Psykiatri: Obligatoriske kurs: 30 t