Alle kurs
ID. 30000

Sakkyndig arbeid OBL - Nettkurs

Expert witness

Sakkyndig arbeid er et obligatorisk kurs i videreutdanningen i alle spesialiteter. Kurset gir ikke kurspoeng.

Informasjon