Alle kurs
ID. 30003

Etiske dilemma - Nettkurs

Informasjon

  1. Hva er medisinsk etikk?
  2. Kliniske etikk-komiteer og systematisk drøfting av etiske utfordringer
  3. Pasientautonomi og tvang
  4. Etiske dilemma ved livets slutt
  5. Pasient og samfunn