Etiske dilemma - Nettkurs (30003)

Praktiske henvendelser: Seksjon for utdanning drift
Epost: nettkurs@legeforeningen.no
Antall kurstimer 18
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 4 800,-

Innhold

  1. Hva er medisinsk etikk?
  2. Kliniske etikk-komiteer og systematisk drøfting av etiske utfordringer
  3. Pasientautonomi og tvang
  4. Etiske dilemma ved livets slutt
  5. Pasient og samfunn

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen i høyre meny på denne siden.

Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: https://nettkurs.legeforeningen.no/login/index.php

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 18 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 18 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 18 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 18 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 18 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 18 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 18 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 18 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 18 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Patologi: Valgfrie kurs: 18 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 18 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 18 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Urologi: Valgfrie kurs: 18 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 18 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 18 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 18 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 18 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 18 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 18 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 18 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 18 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 18 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Patologi: Valgfrie kurs: 18 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 18 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 18 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 18 t
Urologi: Valgfrie kurs: 18 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 18 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 18 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 18 t