Allmennlegens møte med utviklingshemmede - Nettkurs (30004)

Praktiske henvendelser: Seksjon for utdanning drift
Epost: nettkurs@legeforeningen.no
Antall kurstimer 10
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 3 200,-

Innhold

Kurset består av 19 leksjoner fordelt på 13 kapitler

 1. Utviklingshemning og allmennlegen
 2. Rettslig grunnlag for helsehjelp til utviklingshemmede
 3. Utviklingshemning; rettigheter, stønader og sosiale tjenester
 4. Utviklingshemning og adferdsendringer
 5. Utviklingshemning og psykiske lidelser
 6. Utviklingshemning, aldring og demens
 7. Down syndrom
 8. Utviklingshemning og epilepsi
 9. Utviklingshemning og cerebral parese
 10. Utviklingshemning og muskel- og skjelettlidelser
 11. Utviklingshemning og seksualitet
 12. Utviklingshemning og sanseforstyrrelser
 13. Funksjonshemning og munnhelse

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen i høyre meny på denne siden.

Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: https://nettkurs.legeforeningen.no/login/index.php

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 10 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 10 t