Alle kurs
ID. 30006

Luftveisinfeksjoner, antibiotika og resistens - Nettkurs

Informasjon

Modul 1:

 • Kjenne forskjellen på naturlig og ervervet resistens
 • Vite at bredspektret antibiotika bidrar til resistens
 • Forklare hvordan resistente bakterier beskytter seg mot antibiotika
 • Angi andelen av forskriving av ulike typer antibiotika i Norge i dag
 • Angi resistente bakterier som finnes i Norge
 • Angi omfanget av bakterier med enzymer som bryter ned antibiotika i Norge
 • Angi hvilke tiltak på populasjonsnivå som motvirker resistens
 • Forsøke smalspektret fremfor bredspektret antibiotika initialt
 • Kjenne til bruk av «Vent og se resept» som et tiltak ved luftveisinfeksjoner

Modul 2:

 • Angi angi hyppighet av akutt mellomørebetennelse i allmennpraksis
 • Beskrive årsaker til akutt mellomørebetennelse
 • Beskrive symptomer på tilstanden
 • Angi relevante laboratorieundersøkelser
 • Angi differensialdiagnoser
 • Behandle akutt mellomørebetennelse
 • Benytte vent og se-resept
 • Forskrive rett antibiotika
 • Følge opp pasienter etter akutt mellomørebetennelse
 • Angi mulige komplikasjoner ved akutt mellomørebetennelse

Modul 3:

 • Være kjent med hyppighet av akutt streptokokktonsilitt i allmennpraksis
 • Angi mulige årsaker til akutt tonsilitt
 • Angi kjennetegn på streptokokkinfeksjon
 • Kunne skille virusinfeksjoner fra streptokokkinfeksjoner
 • Kunne ta nødvendige tester
 • Angi mulige differensialdiagnoser
 • Kunne vurdere når det er rett å anbefale antibiotikabehandling
 • Kunne ta i bruk «vent og se-resept»
 • Beskrive effekten av antibiotika
 • Kunne forskrive rett antibiotika
 • Kunne angi komplikasjoner
 • Vite når en bør henvise videre

Modul 4:

 • Angi forekomst av bihulebetennelse i allmennpraksis
 • Angi årsaker til bihulebetennelse
 • Beskrive de viktigste symptomer ved bihulebetennelse
 • Angi aktuelle laboratorieundersøkelser
 • Beskrive forskjellen mellom klinisk diagnose og bekreftet sinusitt ved CT
 • Angi differensialdiagnoser
 • Kunne forklare når antibiotikabehandling er indisert
 • Forskrive rett antibiotika
 • Beskrive effekt av behandling med antibiotika
 • Angi mulige komplikasjoner
 • Vite når en bør henvise videre

Modul 5:

 • Angi forekomst av akutt bronkitt i allmennpraksis
 • Angi årsaker til akutt bronkitt
 • Beskrive de viktigste symptomer ved akutt bronkitt
 • Kunne skille symptomer ved akutt bronkitt fra symptomer ved lungebetennelse
 • Beskrive aktuelle laboratorietester
 • Angi differensialdiagnoser

Modul 6:

 • Være klar over hyppighet av lungebetennelse
 • Beskrive vanligste årsak til lungebetennelse i allmennpraksis
 • Beskrive de viktigste symptomer og funn ved lungebetennelse
 • Kunne vurdere behov for laboratorieundersøkelser
 • Angi differensialdiagnoser
 • Foreskrive rett antibiotika ved ulike varianter av lungebetennelse
 • Angi hvordan pasienter med lungebetennelse bør følges opp
 • Angi rett behandling
 • Angi når røntgenundersøkelse er aktuelt