Alle kurs
ID. 30008

Muskel- og skjelettlidelser - Nettkurs

Informasjon

Dette kurset skal gi allmennlegen et godt grunnlag for å kunne forstå og håndtere ryggplagene på en god måte. Her er sykehistorie og enkle kliniske undersøkelser svært viktig. Kurset vil vise en grundig klinisk test slik den normalt gjøres hos nevrolog etter henvisning.