Alle kurs
ID. 30010

Arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste - Nettkurs

Informasjon

Arbeidsmedisin - kunne utøve din rolle innenfor arbeidsmedisin og forebyggende arbeid - kjenne til nyttige verktøy og ressurser på internett - kjenne til relevante lover og regler

Bedriftshelsetjeneste - kjenne hensikten med bedriftshelsetjeneste - kjenne bedriftshelsetjenestens oppgaver - kjenne til relevante lover og regler