Alle kurs
ID. 30014

Folkehelseloven og miljørettet helsevern - Nettkurs

Informasjon

Etter endt kurs skal du: - kjenne folkehelseloven - vite hva miljørettet helsevern er - kjenne allmennlegens rolle innenfor folkehelse og miljørettet helsevern