Alle kurs
ID. 30016

Informasjonssikkerhet på legekontor - Nettkurs

Informasjon

Modul 1 er beregnet på ledelsen ved legekontoret, Informasjonssikkerhet på legekontoret, 45 minutter. Modulen guider deltakeren gjennom utfylling av Mal for internkontroll. Deltakere som har TrinnVis kobles direkte til utfylling av TrinnVis modulen gjennom.

Etter endt kurs skal deltakeren: - kjenne de sentrale reglene for informasjonssikkerhet - kunne utfylle styringsdokumentet "Mal for internkontroll" - kunne gjennomføre gode rutiner for å ivareta informasjonssikkerheten

Modul 2 er beregnet på medarbeidere ved legekontoret, Ti tommelfingerregler for informasjonssikker legepraksis, 20 minutter.

Etter endt kurs skal deltakeren: - være i stand til å arbeide i tråd med Ti tommelfingerregler for informasjonssikker legepraksis