Informasjonssikkerhet på legekontor - Nettkurs (30016)

Praktiske henvendelser: Seksjon for utdanning drift
Epost: nettkurs@legeforeningen.no
Antall kurstimer 2
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 870,-

Formål med kurset

Modul 1 er beregnet på ledelsen ved legekontoret, Informasjonssikkerhet på legekontoret, 45 minutter. Modulen guider deltakeren gjennom utfylling av Mal for internkontroll. Deltakere som har TrinnVis kobles direkte til utfylling av TrinnVis modulen gjennom.

Etter endt kurs skal deltakeren: - kjenne de sentrale reglene for informasjonssikkerhet - kunne utfylle styringsdokumentet "Mal for internkontroll" - kunne gjennomføre gode rutiner for å ivareta informasjonssikkerheten

Modul 2 er beregnet på medarbeidere ved legekontoret, Ti tommelfingerregler for informasjonssikker legepraksis, 20 minutter.

Etter endt kurs skal deltakeren: - være i stand til å arbeide i tråd med Ti tommelfingerregler for informasjonssikker legepraksis

Innhold

Mange næringsdrivende leger, som selv er ansvarlig for informasjonssikkerheten ved eget legekontor, opplever det som krevende å skaffe seg oversikt over Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. For å imøtekomme ønsker fra allmennlegenes organisasjoner, samt fra Helsedirektoratet og Styringsgruppen for Normen, har Legeforeningen utarbeidet et opplæringsprogram. Det består av to e-læringsmoduler, den ene beregnet på ledelsen og den andre på medarbeidere ved legekontor. Etter gjennomført nettdel forventes det at det gjennomføres minst ett personalmøte der de ti tommelfingerreglene diskuteres, at regelplakaten printes ut samt at man enes om felles rutiner som nedfelles i kontorets mal for internkontroll.

Ved enden av modul 1 ligger det en kursprøve som består av 15 spørsmål. Denne prøven må bestås med 80% rette svar. Deltakeren har 3 forsøk på å bestå prøven. Mislykkes man etter tredje forsøk, må man be nettkurs@legeforeningen.no om ny tilgang til kursprøven. Når prøven er bestått, må deltakeren fylle ut evalueringsskjemaet som ligger på kursets hovedside. Når dette er gjort, kan man bestille faktura, som sendes per post. Etter at faktura er registrert betalt, kommer kursbeviset på mail.

Etter at ledelsen ved legekontoret har gjennomført modul 1, forventes det at legekontoret ferdigstiller Mal for internkontroll, alternativt gjør ferdig utfyllingen i TrinnVis. Det forventes også at ledelsen gjennomfører opplæring av medarbeiderne ved legekontoret. Medarbeiderne bør oppfordres, individuelt eller i fellesskap, til å gå gjennom modul 2 Ti tommelfingerregler for informasjonssikker legepraksis. I enden av modulen, ligger plakaten med tommelfingerreglene (format A4, A3 og A2) . Denne printes ut, før legekontoret benytter et personalmøte til å diskutere seg gjennom reglene, eventuelt parallellt med modul 2 vist på storskjerm.

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen i høyre meny på denne siden.

Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: https://nettkurs.legeforeningen.no/login/index.php

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 2 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 2 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 2 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 2 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 2 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 2 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 2 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 2 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 2 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 2 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 2 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 2 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Patologi: Valgfrie kurs: 2 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 2 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 2 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 2 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Urologi: Valgfrie kurs: 2 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 2 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 2 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 2 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 2 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 2 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 2 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 2 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 2 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 2 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 2 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 2 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 2 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Patologi: Valgfrie kurs: 2 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 2 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 2 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 2 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 2 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 2 t
Urologi: Valgfrie kurs: 2 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 2 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 2 t