Program for Norsk forening for ultralyddiagnostikk - Symposium 2018 (32583)

Onsdag 18. april

10.00 Registrering og kaffe.
10.20 Velkommen.

Fellessesjon

10.30 Ultralyd: Farlig støy eller harmoni?

Kathinka Retz

10.50 Knottologi/bildeoptimalisering.
11.10 Pause.
11.30 Frie foredrag/kasus.
12.30 Lunsj.
13.30 Parallelle sesjoner: Praktisk ultralyd trening (hands-on).
13.30 Gynekologi/obstetrikk: foredrag og demonstrasjon.
17.30 Generalforsamling.
19.00 Get together.

Torsdag 19. april

Fellessesjon

08.30 Fremtidens ultralyd.

Solveig Fadnes, NTNU

09.00 Frie fordrag/kasuistikk.
10.00 Pause.
10.20 Parallelle sesjoner: Praktisk ultralyd (hands-on). Gynekologi/

obstetrikk (hands-on).

12.30 Lunsj.
13.30 Frie foredrag/kasuistikk.
14.30 Pause.
15.15 Parallelle sesjoner: Muskel/skjelett. Obstetrikk og gynekologi.

Radiologi/Indremedisin/Allmennmedisin.

20.00 Festmiddag med overrekkelse av forskningsstipend

og pris for beste frie foredrag.

Fredag 20. april

Tema: Hvem skal gjøre hva med ultralyd?

Deltakere: radiolog, allmennmedisiner, jordmor, sonograf, anestesilege.

Tema: Sertifisering, retningslinjer, spesialisering.

08.30 Ultralyd i akuttmedisin.

Nils Petter Oveland

08.45 Jordmorens rolle.

Kari Utne

09.00 Radiologens rolle.

åse Tangerud

09.15 Sonografens rolle.

Viktoria Vatsvåg

09.30 Allmennmedisinerens rolle.

Morten Glasø

09.45 Pause.
10.15 Paneldebatt.
12.00 Avslutning.