Primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling (32595)

Dato: 12-13. apr 2018
Sted: Stavanger Universitetssjukehus
Adresse: Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011, STAVANGER

NORGE
Påmeldingsfrist 15.03.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Bergen
Antall kurstimer 12
Maks antall deltakere 30

Priser

Lege: 3 300,-

Målgruppe

Leger og psykologer.

Læringsmål

Søvnforstyrrelser rammer alle aldersgrupper og kan føre til skolefravær, sykmelding og uføre. Problematikken er fagovergripende, men per dato finnes det kun få steder i Norge hvor det er god tverrfaglig kontakt mellom de enkelte faggrupper.

Hypersomnier kan til en stor grad behandles. Det er behov for både økt kunnskap innenfor diagnosen og behandling og det er behov for mer tverrfaglig samarbeid.

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært om diagnose, differensial diagnostikk og behandling av primære hypersomnier (f.eks. narkolepsi) og sekundære hypersomnier (f.eks. søvnapne, insomni osv.). Det vil også legges spesielt vekt på behandlingen.

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 12 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 12 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 12 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 12 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 12 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 12 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 12 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 12 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 12 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 12 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 12 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 12 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 12 t

Program for Primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling (32595)

Torsdag 12. april

10.00 Søvn og søvnfysiologi. J. Grønli, Haukeland Universitetssykehus
11.00 Anamnesen og Diagnostiske verktøy
Bjørn Bjorvatn
11.50 Pause.
12.00 DRG Koding
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
12.05 De nye førerkortreglene (Fylkeslegen)
12.45 Pause
13.45 Narkolepsi med og uten katapleksi
Stine Knudsen
14.45 Pause
14.55 Behandling (voksne og barn): Medikamentell/ ikke
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
15.55 H1N1 vaksine relatert narkolepsi hos barn og Klein-Levine syndrom, status og forskning i Norge
Stine Knudsen
16.25 Pause
16.35 Idiopatisk hypersomi
Bjørn Bjorvatn
17.05 Rettigheter og mulige tiltak i skolen og på arbeidsplass.

Fredag 13. april

08.30 Utredning ved søvnapné inklusive upper airway resistence syndrome (UARS)
Morten Engstrøm
09.30 Søvnapné hos voksne. Symptomer og behandling.
Harald Hrubros-Strøm
10.00 Søvnapné hos barn. Symptomer og behandling.
10.30 Pause
11.25 Søvn i et lungeperspektiv
Sigurd Arnt Aarrestad
11.40 Andre sekundære hypersomier og differensialdiagnoser
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
12.40 Pause
13.40 Hypersomni ve ADHD/ søvn og psykiske lidelser (barn og voksne)
Berit M. Hjelde Hansen
13.50 Pause
14.20 Hypersomni vs. Kronisk Utmattelses Syndrom hos barn
Karoline Cecilie Lode-Kolz
15.50 Kausistikker (scoring og pasienter)