Program for Primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling (32595)

Torsdag 12. april

10.00 Søvn og søvnfysiologi. J. Grønli, Haukeland Universitetssykehus
11.00 Anamnesen og Diagnostiske verktøy
Bjørn Bjorvatn
11.50 Pause.
12.00 DRG Koding
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
12.05 De nye førerkortreglene (Fylkeslegen)
12.45 Pause
13.45 Narkolepsi med og uten katapleksi
Stine Knudsen
14.45 Pause
14.55 Behandling (voksne og barn): Medikamentell/ ikke
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
15.55 H1N1 vaksine relatert narkolepsi hos barn og Klein-Levine syndrom, status og forskning i Norge
Stine Knudsen
16.25 Pause
16.35 Idiopatisk hypersomi
Bjørn Bjorvatn
17.05 Rettigheter og mulige tiltak i skolen og på arbeidsplass.

Fredag 13. april

08.30 Utredning ved søvnapné inklusive upper airway resistence syndrome (UARS)
Morten Engstrøm
09.30 Søvnapné hos voksne. Symptomer og behandling.
Harald Hrubros-Strøm
10.00 Søvnapné hos barn. Symptomer og behandling.
10.30 Pause
11.25 Søvn i et lungeperspektiv
Sigurd Arnt Aarrestad
11.40 Andre sekundære hypersomier og differensialdiagnoser
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
12.40 Pause
13.40 Hypersomni ve ADHD/ søvn og psykiske lidelser (barn og voksne)
Berit M. Hjelde Hansen
13.50 Pause
14.20 Hypersomni vs. Kronisk Utmattelses Syndrom hos barn
Karoline Cecilie Lode-Kolz
15.50 Kausistikker (scoring og pasienter)