Alle kurs
ID. 32620

Diabetes mellitus type 2- Nettkurs

Diabetes mellitus type 2

Informasjon

Som kursdeltaker er jeg trygg på risikovurdering og diagnostisering av diabetes. Jeg kjenner til sentrale behandlingsprinsipper for behandling av diabetes type 2.

  • Jeg kan vurdere pasientens risiko for å utvikle diabetes, og gjøre diagnostiske tiltak om nødvendig.
  • Jeg kan legge en plan for oppfølgning av pasienter med høy risiko for å utvikle diabetes.
  • Jeg er trygg på diagnostiske kriterier for diabetes type 2, inkludert bruk av labaratorieprøver.
  • Jeg kartlegger og gir råd om fysisk aktivitet, kosthold, vekt og røykevaner.
  • Jeg kjenner til behandling med blodsukkersenkende medikamenter både med og uten insulin.
  • Jeg kjenner til prinsipper for behandling av andre risikofaktorer ved diabetes type 2.