Alle kurs
ID. 32623

Akuttmedisin for leger og annet helsepersonell

15. jan 2018 - 31. des 2019

Skriv ut

Informasjon

Fra kursets rammeplan utarbeidet av Nklm:

  • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjone gjennom ABCDE-undersøkelsen
  • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes
  • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter
  • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater
  • Kurset skal i kjennskap til lokale forhold og rutine i akuttmedisinske situasjoner
  • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og iden akuttmedisinske kjeden