Akuttmedisin for leger og annet helsepersonell (32623)

Dato: 15. jan 2018 - 31. des 2019
Maks antall deltakere 48
Kurseier Helsedirektoratet

Priser

Deltaker: 5 000,-

Læringsmål

Fra kursets rammeplan utarbeidet av Nklm:

Innhold

Andre opplysninger

Kursarrangør er Akuttundervisning A/S som arrangerer kurset på vegne av Helsedirektoratet.

Kurssted: På forespørsel fra den enkelte kommune,legevakt eller etter behov. Ihht. rammeplan utarbeidet av Nklm (punkt 3.3) vises det til at læringseffekten er høyest når
læringsaktiviteten er realistisk og ligger tett opp mot egen arbeidshverdag. Vi vil derfor tilstrebe at kurs aller helst avvikles i legevaktslokaler eller lignende fasiliteter. Vi har mobilt simulering-/øvingsutstyr og kan derfor arrangere kurs på de fleste steder (se ytterligere informasjon under annet).

Kursarrangøren: Kursarrangøren besitter det utstyr og materiell som er nødvendig for å kunne simulere og øve rammeplanens praktiske emner på SKAL-, BØR- og KAN-nivå. Dette simuleringsutstyret er sammenlignbart med det legevaktspersonell bruker i sin arbeidshverdag. Videre har utstyret den fordel å være mobilt og uavhengig av sentrale simuleringssenter eller tilsvarende.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin