Alle kurs
ID. 32644

Hvordan kan vi ivareta ungdom og unge voksne med CFS/ME på best mulig måte i skole og hverdagsliv?

14-15. mar 2018

Skriv ut

Informasjon

Personale i kommunale, fylkeskommunale og private ungdomsskoler og videregående skoler. Helsepersonell i stat og kommune, rehabiliteringsinstitusjoner og privat sektor.