Alle kurs
ID. 33195

Innføringskurs i kognitiv atferdsterapi for allmennleger

8. feb - 23. nov 2019

Scandic Oslo City

Skriv ut

Informasjon

1.      samling  : Fredag 8. februar kl. 1700-2000 og lørdag 9.februar  2019  kl. 0900-1530

Innføring i kognitiv terapi. Om depresjon

Professor Egil W. Martinsen og kursledere

 

2.      samling  Tirsdag 19. mars 2019 kl. 0900-1530

Tema : Angstlidelser i allmennpraksis

Professor Egil W. Martinsen

 

3.      samling : Tirsdag 4. juni 2019 kl. 0900-1530

Tema : Kognitiv terapi som verktøy i allmennpraksis. Erfaringsutveksling og ferdighetstrening

Innledere : Kursledere

 

4.      samling Tirsdag 10. september 2019  kl. 0900-1530

Tema : Kognitiv terapi ved langvarige smerter og tretthet

Innleder: Psykologspesialist Elin Fjerstad og psykologspesialist  Torkil Berge

 

5.      samling  Fredag 22. november kl. 1700-2000 og lørdag 23.november 2019 kl. 0900-1530

Tema :  Motiverende intervju. Repetisjon. Eksamen.

Innledere : Kursledere og ev. andre innledere