Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (33197)

Tirsdag 15. januar

09.30 Velkommen, informasjon om kurset. Samarbeid

og rollefordeling i den akuttmedisinske kjede: AMK, ambulanse, luftambulanse, legevakt. Hvem gjør hva, oppgaver og samarbeid. Beredskapsvakt.

10.45 Den bevisstløse pasient. Traume: Multitraume,

traumeundersøkelse, traumetriagering.

12.15 Lunsj.
13.00 Praktiske øvelser i grupper på 6.
14.30 Kaffepause.
14.45 Praktiske øvelser forts.
16.15 Kaffepause.
16.30 Praktiske øvelser forts.
17.15 Oppsummering.

Onsdag 16. januar

08.30 Hypotermi. Akutt sykt barn.
10.15 Scenarietrening i grupper på 6.
11.45 Lunsj.
12.30 Scenarietrening forts.
14.00 Kaffepause.
14.15 Scenarietrening forts.
15.00 Avslutning og evaluering.