Grunnkurs D - Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer (33202)

Dato: 15-18. jan 2019
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel
Adresse: Kjøpmannsgata 73
7010, TRONDHEIM

NORGE
Praktiske henvendelser: Nidarosfondet
Kurseier Nidarosfondet

Målgruppe

Leger under spesialisering i allmennmedisin.

Læringsmål

 
1. Fra forskning til praksis
2. Fra ide til prosjekt
3. Refleksjon over egen praksis. Kvalitetsarbeid
4. Forskning i allmennmedisin
5. Problemstillinger ved multifarmasi.

Kurskomite

Nils Knut Martinsen (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske kurs: 30 t