Program for Basal og klinisk nevrofysiologi (33203)

Mandag 11. februar

Søvn og EEG

Registrering + kaffe/te
09.00 Velkommen
09.15 Basalt om grunnlag for EEG
Line Maria Bedos Ulvin
09.45 «Det normale EEG»
Line Maria Bedos Ulvin
10.30 Pause
10.45 Patologisk EEG I
Lars Etholm
11.30 Patologisk EEG II
Lars Etholm
12.15 Lunsj
13.00 Basalt om søvn og utredning av søvnforstyrrelser I
Kornelia Katalin Beiske
13.45 Powernap
14.00 Basalt om søvn og utredning av søvnforstyrrelser II
Kornelia Katalin Beiske
14.45 Pause
15.00 Nevrofysiologiske metoder innen nevrovitenskap og nevropsykiatri
Tom Eichele
15.45 Utredning av komplekse epilepsitilstander og førerkortvurdering
Rune Markhus
16.30 Slutt

Tirsdag 12. februar

Det perifere og autonome nervesystem.

08.30 Basale mekanismer og prinsipper for EMG/nevrografi og repetitiv nervestimulering
Morten Engstrøm
09.15 Diagnostikk av nevropatier, inkl entrapment, radikulopati og akutte nevropatier
Morten Engstrøm
10.00 Pause
10.15 Nyere nevrofysiologiske undersøkelsesmetoder
Kristian Bernhard Nilsen
11.00 Smertefysiologi
Dagrun Sagafos
11.45 Lunsj
12.45 Test/kartlegging av tynnfibre og tynnfibernevropatier
Dagrun Sagafos
13.30 Myopatier, muskeldystrofi og transmisjonsforstyrrelser I
Kristin Ørstavik
14.15 Pause
14.30 Myopatier, muskeldystrofi og transmisjonsforstyrrelser II
Kristin Ørstavik
15.15 Diagnostikk av motonevronsykdom
Elen Cathrine Egebakken
16.00 Pause
16.00 Det autonome nervesystem og autonome tester
Kristian Bernhard Nilsen
16.45 Slutt

Onsdag 13. februar

Basale mekanismer og avansert nevrofysiologi

08.30 Basal nevrofysiologi - fra ionekanaler til funksjon I
Vidar Gundersen
09.15 Basal nevrofysiologi - fra ionekanaler til funksjon II
Vidar Gundersen
10.00 Pause
10.15 Bevissthetsforskning -
Johan Fredrik Storm
11.00 Preoperativ kartlegging og intraoperativ monitorering
Pål Gunnar Larsson
11.45 Lunsj
12.30 Fremkalte responser
Marie Bu Kvaløy
13.15 Pause
13.30 Nevrofysiologiske undersøkelser på intensiven
Marie Bu Kvaløy
14.15 Pause
14.30 Status epilepticus
Line Maria Bedos Ulvin
15.15 Oppsummering og «Hva ønsker nevrofysiologen i henvisningen?»
Kristian Bernhard Nilsen
15.45 Kursprøve
16.45 Slutt