Alle kurs
ID. 33208

Ultrasound for anesthesiologists. Peripheral nerve blocks, vascular access, basic echocardiography

Informasjon

Anestesileger i spesialisering og spesialister.