Alle kurs
ID. 33218

Hodepine - Nettkurs

Headaches

Informasjon

Etter endt kurs, skal du være i stand til å:

 • Å beskrive utbredelse av hodepine
 • Å beskrive en biopsykososial forklaringsmodell for hodepinesykdommer
 • Å bruke ICHD-3-kriteriene til å stille diagnose (generelt)
 • Å utføre en god anamnese
 • Å skille primære og sekundære hodepiner
 • Å bruke verktøyet «SNARET»
 • Å vurdere når man skal henvise til en hodepinespesialist
 • Å vurdere når man skal henvise til supplerende undersøkelser
 • Å bruke hodepinedagbok
 • Å kunne benytte ICHD-3-kriteriene til å stille følgende diagnoser: migrene, spenningshodepine, medikamentelloverforbrukshodepine (MOH), Trigeminale autonome cefalalgier (TACs) og trigeminusnevralgi
 • Å kunne tilby medikamentell og ikke-medikamentell behandling av migrene, spenningshodepine, medikamentelloverforbrukshodepine (MOH), Trigeminale autonome cefalalgier (TACs) og trigeminusnevralgi
 • Å kunne gjøre rede for spesielle forhold ved diagnostikk og behandling av hodepine hos barn, og forsiktighetsregler i behandling av hodepine fertile kvinner, gravide og ammende.