Alle kurs
ID. 33230

Smertebehandling

Pain treatment

4-5. nov 2019

Skriv ut

Informasjon

Leger (alle spesialiteter), sykepleiere, (evt. fysioterapeuter og andre som arbeider direkte med smerte).