Psykoterapiveiledningens pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatri. Del 1 (33237)

Dato: 20-22. okt 2019
Sted: Sem gjestegård
Adresse: Semsveien 164/166
1384, ASKER

NORGE
Påmeldingsfrist 20.08.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 8
Kurseier Norsk barne- og ungd.psyk.forening

Priser

Lege: 5 000,-

Målgruppe

Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri.

Læringsmål

Kurset vil fokusere på veiledningens pedagogikk.  

I det første delkurset vil man gi en grunnlagsforståelse for psykoterapiveiledning i barne- og ungdomspsykoterapi. Tema er innledning og etablering av veiledningsforholdet.

Andre delkurs vil ta opp overføring/motoverføring og veien mot en egen identitet som psykoterapeut.

Tredje delkurs tar opp gjennomarbeiding, avslutning og attest/godkjenningsproblematikken.

Arbeidsmetoden blir egne teoretiske studier, forelesninger og fremleggelse av eget veilednings- og klinisk materiale i smågrupper.

Deltakerne forplikter seg til å delta på alle 3 delkurs.

Datoene for de neste delkursene er: 20 - 22 oktober 20019, 19 - 21. januar 2020 og 7-9 juni 2020.

 

Ved overtegning vil de påmeldte bli prioritert etter hvor nær de er ved å oppfylle kriteriene for å bli godkjente psykoterapiveiledere.

Presentasjon av forelesere

Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri. Randi Ulberg / Rune Johansen (kursledere); spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri, godkjente veiledere i psykoterapi med barn og ungdom og godkjente veiledere i psykodynamisk psykoterapi med voksne.

Andre opplysninger

Det er reservert enkeltrom, helpensjon på Sem gjestegård i kursperioden. Pris per døgn kr. 1895 betales direkte til hotellet.

http://www.semgjestegard.no/

 

Gruppen følges ad på alle tre delkurs, ny påmelding ikke nødvendig.

Til sammen gir det 50 timer, jfr. regler for godkjenning som psykoterapiveileder.

 

 

Kurskomite

Randi Ulberg (Kursleder)
Rune Johansen (Kursleder)

Godkjenninger

Etterutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 17 t

Program for Psykoterapiveiledningens pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatri. Del 1 (33237)

Søndag 20. oktober

14.00 Lunsj
15.00 Presentasjon av kursopplegget

Presentasjon av deltagerne. Vi deler erfaringer fra egen utdanning. Positive og negative sider ved opplæringstilbudet? Hva fremmer og hva hemmer læringsprosessen? Egne erfaringer som veileder. Hva innebærer dette ansvaret? Hvilke problemer møter du som veileder?

16.00 Plenumsdiskusjon med fremlegging av problemstillinger fra gruppene.
17.00 Pause
17.30 Fortsettelse av tema
19.30 Slutt for dagen
20.00 Middag

Mandag 21. oktober

09.00 "Psykoterapiveiledningens målsetning

Oppstart og rammer". Randi Ulberg innleder til samtale. Gruppearbeid  

13.00 Lunsj
14.00 Arbeid i smågrupper

En legger fram en terapi, en annen gir veiledning, en observerer veilederen, en observerer den som blir veiledet. Hovedvekten er på innledning av veiledningsforholdet.

forts

Alle deltakerne må derfor medbringe timereferat fra en terapi med et barn eller en ungdom som kan brukes i smågruppearbeidet.

18.00 Slutt for dagen
19.30 Middag

Tirsdag 22. oktober

09.00 "Noen tanker om grunnlaget for psykoterapi fra Freud til Fonagy"

Rune Johansen innleder til samtale i plenum.

11.30 Evaluering og planlegging av videre kurs.
13.00 Lunsj og hjemreise
 

Vi er en liten gruppe

Det er viktig for prosessen at alle er med fra begynnelse til slutt!