Program for Psykoterapiveiledningens pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatri. Del 1 (33237)

Søndag 20. oktober

14.00 Lunsj
15.00 Presentasjon av kursopplegget

Presentasjon av deltagerne. Vi deler erfaringer fra egen utdanning. Positive og negative sider ved opplæringstilbudet? Hva fremmer og hva hemmer læringsprosessen? Egne erfaringer som veileder. Hva innebærer dette ansvaret? Hvilke problemer møter du som veileder?

16.00 Plenumsdiskusjon med fremlegging av problemstillinger fra gruppene.
17.00 Pause
17.30 Fortsettelse av tema
19.30 Slutt for dagen
20.00 Middag

Mandag 21. oktober

09.00 "Psykoterapiveiledningens målsetning

Oppstart og rammer". Randi Ulberg innleder til samtale. Gruppearbeid  

13.00 Lunsj
14.00 Arbeid i smågrupper

En legger fram en terapi, en annen gir veiledning, en observerer veilederen, en observerer den som blir veiledet. Hovedvekten er på innledning av veiledningsforholdet.

forts

Alle deltakerne må derfor medbringe timereferat fra en terapi med et barn eller en ungdom som kan brukes i smågruppearbeidet.

18.00 Slutt for dagen
19.30 Middag

Tirsdag 22. oktober

09.00 "Noen tanker om grunnlaget for psykoterapi fra Freud til Fonagy"

Rune Johansen innleder til samtale i plenum.

11.30 Evaluering og planlegging av videre kurs.
13.00 Lunsj og hjemreise
 

Vi er en liten gruppe

Det er viktig for prosessen at alle er med fra begynnelse til slutt!