Alle kurs
ID. 33249

Forebygging av hjerte- og karsykdommer - Nettkurs

Informasjon

Etter endt kurs skal du

  • Kjenne Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom
  • Være kjent med begrepene og kunne regne ut absolutt risikoreduksjon, relativ risikoreduksjon og number needed to treat
  • Kunne anvende NORRISK 2 til å beregne risiko for kardiovaskulære hendelser på egne pasienter
  • Kjenne hovedprinsippene for ikke-medikamentell behandling
  • Kunne vurdere behovet for legemiddelbehandling for å forebygge hjerte- og karsykdom hos egne pasienter