Alle kurs
ID. 33260

Demensdagene 2018 - Bedre dager

Informasjon

Allmennpraktiserende leger, samfunnsmedisinere, geriatere, sykehjemsleger, psykiatere, fysikalsk medisinere, nevrologer og indremedisinere.