Levende giver av nyre – utredning og oppfølging (33268)

Dato: 4. apr 2019
Sted: OUS - Rikshospitalet
Adresse: Sognsvannsveien 20
0372, OSLO

NORGE
Kurslokale: Seminarrom A3.3067, RH
Påmeldingsfrist 10.02.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 7
Maks antall deltakere 30
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 2 600,-
Ikke lege: 5 200,-

Målgruppe

Spesialister og leger som er under utdanning for å bli nyreleger

Læringsmål

Hvordan rekruttere og utrede en levende nyre-giver. Hvem kan være levende giver av nye og hvem bør/kan ikke være .Forstå og kunne informere om risikoen ved å  være nyre-donor. Forstå begrepet informert samtykke. Lære om trygderettighetene en levende giver.  har. Forstå alders-match/mis-match donor-recipient og konsekvensene det får. Kunne ta selvstendige avgjørelser om en skal gå videre med en potensiell levende giver eller om en bør la det ligge..

Kurskomite

Karsten Midtvedt (Kursleder)
Geir Harald Mjøen

Godkjenninger

Videreutdanning

Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 7 t

Etterutdanning

Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 7 t

Program for Levende giver av nyre – utredning og oppfølging (33268)

Torsdag 4. april

09.00 Mingling – kaffe/frukt
09.30 Operasjonsteknikk/ perioperativ komplikasjonsrisiko
10.00 Lang tids risiko etter nyredonasjon
10.45 Pause
11.00 Donorutredning; praktisk gjennomføring
11.45 Hvem kan være donor? Kontraindikasjoner? «Marginal donor»?
12.15 Lunsj
13.00 Gammel vs. ung donor /kjent vs. ukjent risiko
13.20 Skriftlig informasjon. Hva ligger i begrepet informert samtykke?
13.35 Lokal oppfølging etter donasjon
13.50 Pause
14.05 STEP
14.15 Kulturbarrierer ved rekruttering
14.25 Organhandel
14.35 Trygderettigheter
15.05 Pause
15.20 Hva skjer på RH
15.35 ABO-inkompatibel eller DSA? Konsekvens for resipient
15.50 Hvordan informere om risiko ved nyredonasjon
16.20 Diskusjon
16.30 Slutt