Program for Levende giver av nyre – utredning og oppfølging (33268)

Torsdag 4. april

09.00 Mingling – kaffe/frukt
09.30 Operasjonsteknikk/ perioperativ komplikasjonsrisiko
10.00 Lang tids risiko etter nyredonasjon
10.45 Pause
11.00 Donorutredning; praktisk gjennomføring
11.45 Hvem kan være donor? Kontraindikasjoner? «Marginal donor»?
12.15 Lunsj
13.00 Gammel vs. ung donor /kjent vs. ukjent risiko
13.20 Skriftlig informasjon. Hva ligger i begrepet informert samtykke?
13.35 Lokal oppfølging etter donasjon
13.50 Pause
14.05 STEP
14.15 Kulturbarrierer ved rekruttering
14.25 Organhandel
14.35 Trygderettigheter
15.05 Pause
15.20 Hva skjer på RH
15.35 ABO-inkompatibel eller DSA? Konsekvens for resipient
15.50 Hvordan informere om risiko ved nyredonasjon
16.20 Diskusjon
16.30 Slutt