Alle kurs
ID. 33269

Legemiddelgjennomgang i Allmennpraksis

1. nov 2018 - 31. des 2019

Skriv ut

Informasjon

Etter endt kurs skal deltakeren kunne:

 • Forberede for en legemiddelgjennomgang
 • Gjennomføre en legemiddelgjennomgang
 • Følge opp etter en legemiddelgjennomgang
 • Identifisere de 10 viktigste legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Vurdere om en pasient over 65 har legemidler som bør unngås
 • Lære å evaluere egen praksis basert på indikatorer, styrker og svakheter.
 • Få praktisk erfaring i bruk av sjekklisten for legemiddelgjennomgang, inkludert styrker/svakheter med denne.
 • Ha kunnskap om årsaker til endret legemiddeleffekt hos eldre
 • Ha kunnskap om de vanligste legemiddelbivirkningene hos eldre
 • Ha kunnskap om risikolegemidler hos eldre
 • Kunne vurdere hvorvidt/når legemidler hos eldre bør seponeres
 • Kunne involvere pasient og pårørende i beslutninger om legemiddelbehandling
 • kjenne til lokale rutiner for samarbeid med hjemmesykepleien
 • Indikasjoner for bruk av antikoagulantia, hvilke som kan brukes når
 • Kontraindikasjon mot bruk av Marevan / DOAK.
 • Kjenne til riktig dosering ved oppstart med marevan eller andre NOAK
 • Kjenne retningslinjene for dosering
 • Vite hvilke andre prøver som bør undersøkes regel
 • hvilken informasjon som skal gis til pasienten ved oppstart og hvor man finner denne
 • Warfarinbehandlingen gjennomføres med flest mulig verdier i anbefalt INR-område og med passende kontrollintervall, slik at forholdet mellom nytte og risiko blir best mulig.
 • At pasienter med atrieflimmer blir vurdert mht. behandling med warfarin eller DOAK
 • At man er klar over potensielt farlige bivirkninger av DOAK
 • At pasientene som bruker warfarin får tilstrekkelig informasjon om behandlingen.