Legemiddelgjennomgang i Allmennpraksis (33269)

Dato: 1. nov 2018 - 31. des 2019
Kurslokale: Arrangeres som kollegagrupper i hele landet
Praktiske henvendelser: Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Kurseier Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS

Priser

Deltaker: 2 500,-

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren kunne:

Internettadresse

Kurset er organisert som tre kollegagruppemøter hvor deltakerne reflekterer over data fra egen praksis. Før møtet skal det tas et e-læringskurs. Møtene er spredt i tid med totalt 8 måneder.

SKIL bruker eget kursadministrativt system (SKIL ePortal) for å holde oversikt med progresjon. Alle deltakere må identifisere seg med eget brukernavn og passord, og fylle ut hvert sitt «arbeidsark» i forbindelse med hvert møte for å få dette godkjent. SKIL ePortal utsteder også kursbevis.

Oversikt over kurset inkl. lenke til de respektive e-læringsmodulene og arbeidsarkene til gruppemøtene:

E-læringsmodul 1 – «Sjekklisten for legemiddelgjennomgang» - 1 poeng

https://elearning.easygenerator.com/d79dcb84-4aa7-4193-ba72-b4ce9102add5

Gruppemøte 1 (samme tema) – 4 poeng

https://eportal.skilnet.no/public/form/1/review

E-læringsmodul 2 – «Legemidler og eldre» - 1 poeng

https://elearning.easygenerator.com/4f502020-cf25-43ac-9ee7-41549636f4e5

Gruppemøte 2 (samme tema) – 4 poeng

https://eportal.skilnet.no/public/form/2/review

E-læringsmodul 3 – «Antikoagulasjonsbehandling» - 1 poeng

https://elearning.easygenerator.com/b6ce7255-8658-46f1-8a99-1802777000ef

Gruppemøte 3 (samme tema) – 4 poeng

https://eportal.skilnet.no/public/form/3/review

 

Andre opplysninger

Kurset godkjennes med disse poeng for hver modul;
E-læringsmodul 1 – Sjekklisten for legemiddelgjennomgang: 1 poeng
Gruppemøte 1: 4 poeng
E-læringsmodul 2 – Legemidler og eldre: 1 poeng
Gruppemøte 2: 4 poeng
E-læringsmodul 3 – Antikoagulasjonsbehandling: 1 poeng
Gruppemøte 3: 4 poeng

Til sammen godkjennes kurset med alle moduler og gruppemøter med 15 poeng som
emnekurs/klinisk emnekurs.

De som kun tar nettkursmodulene får disse godkjent med tre valgfrie kurspoeng.

Kurskomite

Nicolas Melchior Frederic Øyane (Kursleder)
Roger Veiby
Morten Finckenhagen
Sabine Ruths
Geir Thue

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Farmakoterapi

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Farmakoterapi