Alle kurs
ID. 33273

Revmatologi for allmennpraktikere

Rheumatology for the general practitioner

Informasjon

Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning i allmennmedisin. Kurset er også av verdi for leger i begynnelsen av spesialistutdanningen i reumatologi.