Program for Revmatologi for allmennpraktikere (33273)

Onsdag 20. mars

Kurssted: Galleri Sør, VID Diakonhjemmet

Møteleder Gunhild Lien

10.00 Innledning. Kursleder.
10.15 Revmatoid artritt. Diagnostikk og behandling.
Espen Andre Haavardsholm
10.45 Allmenpraktikers henvisning.
John Kjetil Bergsmark
11.00 Pause
11.15 Leddundersøkelse i praksis.

Demonstrasjon med pasienter og øvelser i grupper med vekt på undersøkelsesteknikk. Revmatologisk poliklinikk

12.45 Lunsj
13.45 Moderne medikamentell behandling av inflammatoriske leddsykdommer.
Kirsten Viktil
14.15 Akutt artritt-Diagnostikk og behandling
Maria Dahl Mjaavatten
14.45 Pause
15.00 Ultralyd som bedside undersøkelse.

Pasientdemonstrasjoner. Demonstrasjoner i grupper. Revmatologisk poliklinikk..

16.15 Slutt

Torsdag 21. mars

Kurssted: Galleri Sør, VID Diakonhjemmet

Møteleder Silje Syversen

08.30 Fibromyalgi - Diagnostikk og behandling.
Sella Aarrestad Provan
09.00 Ikke-traumatiske skuldersmerter. Diagnostikk og demonstrasjon av undersøkelsesmetodikk.
Niels Gunnar Juel
10.00 Pause
10.15 Spondylartritt - Diagnostikk og behandling.
Inger Jorid Berg
10.45 Psoriasisartritt - Diagnostikk og behandling.
Karen Minde Fagerli
11.15 Pause
11.30 Artrose sykdommer - Diagnostikk og behandling.
Barbara Slatkowsky Christensen
12.00 Artrose sykdommer – Tverrfaglige tiltak.

Ivar Ervik Husby

Merete Hermann-Eriksen

 

12.30 Lunsj
13.30 Problembaserte kasuistikker.

 -Hva bør fastlegen vite om oppfølging av revmatologiske pasienter?


Silje Watterdal Syversen
14.00 Osteoporose - Diagnostikk og behandling.
Gunhild Lien
14.30 Pause
14.45 Artritis urica - Diagnostikk og behandling.
Tillmann Albrecht Uhlig
15.15 Hva er forsvarlig bruk av opioider til pasienter med kroniske, ikke maligne, smerter?
Sigrid Ødegård
15.45 Spontan og skriftlig evaluering.
16.00 Slutt

Fredag 22. mars

Kurssted:Rikshospitalet, auditorium annonseres senere

Møteleder: Øyvind Palm

09.00 Velkommen.
Øyvind Molberg
09.05 Tørre øyne og munntørrhet - kan det være Sjøgrens syndrom?

Demonstrasjon av Schirmer og sialometri.


Øyvind Palm
09.30 Kalde fingre - utredning av Raynauds fenomen.
Asad Ali Chaudhary
10.00 Pause
10.15 ANA og ANCA-

indikasjon og tolkning av autoantistoffer


Asad Ali Chaudhary
10.45 Diagnositikk og behandling av Polymyalgia rheumatika(PMR)

og arteritis temporalis (AT).Hva bør fastlegen vite om PMR og AT?.


Øyvind Palm
11.15 Lunsj
12.00 Når skal en mistenke barneleddgikt (JIA)? Hva bør fastlege vite om JIA?
Berit Flatø
12.30 Når skal vi mistenke Systemisk lupus erythematosus? Hva bør fastlegen vite om SLE?
Gudrun Elisabeth Norby
13.00 Når skal vi mistenke vaskulittsykdom? Hva bør fastlegen vite om vaskulitt sykdommer?
Ragnar Gunnarsson
13.30 Utredning og diagnostikk av inflammatoriske myopatier (myositt) Hva bør fastlegen vite om myositt?
Helena Andersson
14.00 Evaluering
14.10 Slutt