Alle kurs
ID. 33293

Legeforeningens lederseminar 2019

15-16. jan 2019

Hotel Bristol, Oslo

Skriv ut

Informasjon

Legeforeningen inviterer til det årlige lederseminaret for ledere av Legeforeningens foreningsledd 15. - 16. januar 2019.

Seminaret avholdes tirsdag 15. januar fra kl. 15.30 til onsdag 16. januar kl. 15:30 på Hotel Bristol i Oslo.

Inviterte ledere skal ha fått en egen invitasjon på e-post. Dersom leder ikke har anledning til å delta, kan foreningsleddet stille med nestleder. Legeforeningen dekker utgiftene for én representant fra hvert foreningsledd.


Påmeldingsfrist: SNAREST


Ved spørsmål, ta kontakt med stab@legeforeningen.no

Velkommen til lederseminaret 2019!


Med vennlig hilsen

Den norske legeforening

Bjarne Riis Strøm

fungerende generalsekretær