Nakke, albue og hånd. Diagnostikk og behandling AVLYST (33301)

Neck, Elbow and hand. Diagnosis and Treatment

Dato: 18-19. okt 2019
Sted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus
Adresse: Jonas Lies vei 65
5021, BERGEN

NORGE
Kurslokale: B302 fredag, D302 lørdag - begge 3. etg Sentralblokken
Påmeldingsfrist 20.08.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 16
Maks antall deltakere 24
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 3 500,-
Ikke lege: 7 000,-

Målgruppe

Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin. Andre leger som har med pasienter med muskel-skjelettlidelser å gjøre.

Læringsmål

Øke allmennpraktiserende legers ferdighet i - klinisk undersøkelses og diagnostikk av muskel- og skjelettsykdommer i nakken, albue- og hånd - å foreta differensiell diagnostiske overveielser i lys av anamnese og klinisk undersøkelser og vurdere overførte smerter - å overveie henvisning til ulike radiologiske undersøkelser - effektive behandlingsteknikker i form av injeksjoner og andre konservative metoder - gi råd og veiledning i forebyggende tiltak - kjennskap til andre behandlingsmetoder som pasienter kan henvises for til andre behandlere - Gjøre målrettet vurdering for behandlinger i annen linje tjeneste og henvise for det samme

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært å utføre en god klinisk undersøkelse av, diagnostisere og behandle de fleste belastningslidelser i albue og hånd og foreta riktige valg vedrørende håndtering av nakkesmerter om det gjelder videre behandling hos andre instanser eller "empowerment" av pasienten vedrørende mestring av nakke smerter.

Innhold

Diagnostikk: - teori - praktisk demonstrasjon - praktisk øvelse/gruppe oppgaver

Behandling: - teori - praktisk demonstrasjon - praktisk øvelse

Kurslitteratur

  1. Ombregt L. A System of Orthopaedic Medicine, Churchill Livingstone; 2013
  2. Atkins E, Kerr J, Goodlad E. A Practical Approach to Orthopaedic Medicine: Assessment, Diagnosis, Treatment. Churchill Livingstone, Elsevier, 2010
  3. Hunskår S (red). Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal, 2013.
  4. Johannessen T, Løge I (red.) Norsk Elektronisk Legehåndbok ,NEL 2014.
  5. Juel NG (red). Norsk fysikalsk medisin. Fagbokforlaget, 2014.

Andre opplysninger

Du må være påkledd slik at det er lett å eksponere nakke og albue under praktiske øvelser. Kvinnelige kollega bør helst ha singlet på seg. Det blir ca 20 minutters kursprøve dag 2.

Kurskomite

Bjarne Bjorvatn
Satya Pal Sharma

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 16 t, GJELDER EMNE: Fysikalsk Medisin
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 16 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 16 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 16 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 16 t, GJELDER EMNE: Fysikalsk Medisin
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 16 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 16 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 16 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 16 t