Søvnsykdommer, med fokus på utredning og behandling av søvnapne og hypersomnier (33302)

Dato: 2-4. sep 2019
Sted: Bikuben kurs- og konferansesenter
Adresse: Jonas Lies vei 65 Helse Bergen
5021, BERGEN

NORGE
Påmeldingsfrist 01.08.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 24
Maks antall deltakere 40
Kurseier Den norske legeforening Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland

Priser

Lege: 5 000,-

Målgruppe

Leger i ulike sykehus-spesialiteter: ØNH, lungemedisin, nevrologi, klinisk nevrofysiologi, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, pediatri, rus- og avhengighetsmedisin

Læringsmål

Kunne utrede og behandle søvnsykdommer, med fokus på søvnapne og narkolepsi/hypersomnier. Andre søvnlidelser som insomni, parasomnier, døgnrytmelidelser og søvnrelaterte bevegelseslidelser (restless legs syndrom) vil også bli omtalt. En dag settes av til å lære å tolke polygrafier/polysomnografier, dvs skåring av objektive søvnregistreringer.

Kurskomite

Bjørn Bjorvatn (Kursleder)
Ingvild West Saxvig

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 23 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 15 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 24 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 24 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 24 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 23 t

Etterutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 23 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 24 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 18 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 15 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 24 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 24 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 24 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 23 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 24 t

Program for Søvnsykdommer, med fokus på utredning og behandling av søvnapne og hypersomnier (33302)

Mandag 2. september

10.00 Introduksjon og kunnskapstest om søvn

www.sovno.no


Bjørn Bjorvatn
10.45 Klassifikasjon av søvnsykdommer
Ståle Pallesen
11.15 Søvnapne: epidemiologi, utredning og behandling
Sverre Lehmann
12.15 Lunsj
13.15 Søvnapne, kirurgisk behandling
Shashi Gulati
13.45 Innlegg av pasienter med søvnapne, inkludert demonstrasjon av
Arild Sørensen
Harald Fløysand
14.30 Generelt om søvn og søvnregulering
Bjørn Bjorvatn
15.15 Pause
15.30 Insomni
Bjørn Bjorvatn
16.00 Døgnrytmeforstyrrelser
Ståle Pallesen
16.30 Avslutning

Tirsdag 3. september

08.30 Basal søvnfysiologi: Kort oversikt
Jelena Mrdali
09.15 Narkolepsi og andre hypersomnier
Håvard Skeidsvoll
10.00 Pause
10.15 Narkolepsi og andre hypersomnier, fortsettelse
Håvard Skeidsvoll
11.00 Parasomnier
Bjørn Bjorvatn
11.30 Nattlige epileptiske anfal
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
12.00 Lunsj
13.00 Restless legs og PLMS
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
13.30 Søvnproblemer ved psykiske lidelser
Fred Holsten
14.15 Pause
14.30 Søvnforstyrrelser hos barn
Maria Vollsæter
15.15 Søvnforstyrrelser hos eldre
Kjersti Marie Blytt
16.00 Gjentakelse av kunnskapstest om søvn
Bjørn Bjorvatn
16.30 Avslutning

Onsdag 4. september

08.30 Objektiv skåring av søvn og søvnighet
Ingvild West Saxvig
09.15 Objektiv skåring av søvnrelaterte respiratoriske hendelser
Ingvild West Saxvig
10.00 Pause
10.15 Polygrafi
Thomas Berge
11.00 Rapport fra polygrafi
Sverre Lehmann
11.30 Rapport fra polysomnografi og MSLT
Harald Aurlien
12.00 Lunsj
13.00 Praktiske øvelser i polygrafiskåring
Thomas Berge
14.00 Pause
14.15 Praktiske øvelser i polygrafiskåring
Thomas Berge
15.15 Oppsummering om objektive søvnregistreringer
Ingvild West Saxvig
15.30 Avslutning/Evaluering