Program for Søvnsykdommer, med fokus på utredning og behandling av søvnapne og hypersomnier (33302)

Mandag 2. september

10.00 Introduksjon og kunnskapstest om søvn

www.sovno.no


Bjørn Bjorvatn
10.45 Klassifikasjon av søvnsykdommer
Ståle Pallesen
11.15 Søvnapne: epidemiologi, utredning og behandling
Sverre Lehmann
12.15 Lunsj
13.15 Søvnapne, kirurgisk behandling
Shashi Gulati
13.45 Innlegg av pasienter med søvnapne, inkludert demonstrasjon av
Arild Sørensen
Harald Fløysand
14.30 Generelt om søvn og søvnregulering
Bjørn Bjorvatn
15.15 Pause
15.30 Insomni
Bjørn Bjorvatn
16.00 Døgnrytmeforstyrrelser
Ståle Pallesen
16.30 Avslutning

Tirsdag 3. september

08.30 Basal søvnfysiologi: Kort oversikt
Jelena Mrdali
09.15 Narkolepsi og andre hypersomnier
Håvard Skeidsvoll
10.00 Pause
10.15 Narkolepsi og andre hypersomnier, fortsettelse
Håvard Skeidsvoll
11.00 Parasomnier
Bjørn Bjorvatn
11.30 Nattlige epileptiske anfal
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
12.00 Lunsj
13.00 Restless legs og PLMS
Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad
13.30 Søvnproblemer ved psykiske lidelser
Fred Holsten
14.15 Pause
14.30 Søvnforstyrrelser hos barn
Maria Vollsæter
15.15 Søvnforstyrrelser hos eldre
Kjersti Marie Blytt
16.00 Gjentakelse av kunnskapstest om søvn
Bjørn Bjorvatn
16.30 Avslutning

Onsdag 4. september

08.30 Objektiv skåring av søvn og søvnighet
Ingvild West Saxvig
09.15 Objektiv skåring av søvnrelaterte respiratoriske hendelser
Ingvild West Saxvig
10.00 Pause
10.15 Polygrafi
Thomas Berge
11.00 Rapport fra polygrafi
Sverre Lehmann
11.30 Rapport fra polysomnografi og MSLT
Harald Aurlien
12.00 Lunsj
13.00 Praktiske øvelser i polygrafiskåring
Thomas Berge
14.00 Pause
14.15 Praktiske øvelser i polygrafiskåring
Thomas Berge
15.15 Oppsummering om objektive søvnregistreringer
Ingvild West Saxvig
15.30 Avslutning/Evaluering