Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) (33313)

Dato: 2. apr 2019
Sted: Norsk pasientskadeerstatning
Kurslokale: Auditoriet vårt i Wergelandsveien 1 (inngang Holbergs gate).
Påmeldingsfrist 20.03.2019
Praktiske henvendelser: Norsk pasientskadeerstatning
Antall kurstimer 6
Maks antall deltakere 80
Kurseier Norsk pasientskadeerstatning

Målgruppe

Spesialister som tar eller kan tenke seg å ta sakkyndigoppdrag for NPE.

Læringsmål

Kvalifisere og motivere spesialister til sakkyndigoppdrag for NPE.

Kurskomite

Mads Morten Nøjd

Godkjenninger

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 6 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 6 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 6 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 6 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 6 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 6 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 6 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 6 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 6 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 6 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 6 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 6 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Patologi: Valgfrie kurs: 6 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 6 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 6 t
Rus og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Urologi: Valgfrie kurs: 6 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) (33313)

Tirsdag 2. april

09.00 Velkommen!

Avdelingsdirektør (fagsjef sakkyndighet) Mads Morten Nøjd

09.10 Generelt om NPE

Vibeke Bugge Møllhausen, avdelingsdirektør

09.30 Rollen som sakkyndig for Norsk pasientskadeerstatning.

Professor dr.med. Pål Øian og seniorrådgiver Sylvi Tennøe

11.00 Pause.
11.15 Vilkårene for erstatningskrav:
  • Den alminnelige uaktsomhetsansvaret
  • Pasientskadelovens ansvarsregler

Seniorrådgiver/advokat Jan Storvik

12.15 Lunsj
13.15 Bevis- og årsakslære.

Seniorrådgiver/advokat Jan Storvik

14.00 Pause.
14.15 Erstatningsberegning

Sylvi Tennøe, seniorrådgiver/advokat

14.45 Bli kjent med Isak - elektronisk sakkyndighetsvurdering.
15.15 Spørsmål, diskusjon, tilbakemeldinger.

Avdelingsdirektør (medisinsk fagsjef) Mads Morten Nøjd

16.00 Slutt.