Program for Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) (33313)

Tirsdag 2. april

09.00 Velkommen!

Avdelingsdirektør (fagsjef sakkyndighet) Mads Morten Nøjd

09.10 Generelt om NPE

Vibeke Bugge Møllhausen, avdelingsdirektør

09.30 Rollen som sakkyndig for Norsk pasientskadeerstatning.

Professor dr.med. Pål Øian og seniorrådgiver Sylvi Tennøe

11.00 Pause.
11.15 Vilkårene for erstatningskrav:
  • Den alminnelige uaktsomhetsansvaret
  • Pasientskadelovens ansvarsregler

Seniorrådgiver/advokat Jan Storvik

12.15 Lunsj
13.15 Bevis- og årsakslære.

Seniorrådgiver/advokat Jan Storvik

14.00 Pause.
14.15 Erstatningsberegning

Sylvi Tennøe, seniorrådgiver/advokat

14.45 Bli kjent med Isak - elektronisk sakkyndighetsvurdering.
15.15 Spørsmål, diskusjon, tilbakemeldinger.

Avdelingsdirektør (medisinsk fagsjef) Mads Morten Nøjd

16.00 Slutt.