Psykoterapiveiledningens pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatri. Del 2 (33330)

Dato: 19-21. jan 2020
Sted: Sem gjestegård
Adresse: Semsveien 164/166
1384, ASKER

NORGE
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 25
Maks antall deltakere 8
Kurseier Norsk barne- og ungd.psyk.forening

Priser

Lege: 7 300,-

Målgruppe

Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri.

Læringsmål

Kurset vil fokusere på veiledningens pedagogikk.  

I det første delkurset vil man gi en grunnlagsforståelse for psykoterapiveiledning i barne- og ungdomspsykoterapi. Tema er innledning og etablering av veiledningsforholdet.

Andre delkurs vil ta opp overføring/motoverføring og veien mot en egen identitet som psykoterapeut.

Tredje delkurs tar opp gjennomarbeiding, avslutning og attest/godkjenningsproblematikken.

Arbeidsmetoden blir egne teoretiske studier, forelesninger og fremleggelse av eget veilednings- og klinisk materiale i smågrupper.

Påmelding

Ingen ny påmelding, deltaker fra del 1.

Presentasjon av forelesere

Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri. Randi Ulberg / Rune Johansen (kursledere); spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri, godkjente veiledere i psykoterapi med barn og ungdom og godkjente veiledere i psykodynamisk psykoterapi med voksne.

Andre opplysninger

Det er reservert enkeltrom, helpensjon på Sem gjestegård i kursperioden, betales direkte til hotellet.

http://www.semgjestegard.no/

 

Ingen ny påmelding, deltakere fra del 1.

Til sammen gir det 50 timer, jfr. regler for godkjenning som psykoterapiveileder.

Kurskomite

Randi Ulberg (Kursleder)
Rune Johansen (Kursleder)

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Etterutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 25 t

Program for Psykoterapiveiledningens pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatri. Del 2 (33330)

Søndag 19. januar

14.00 Lunsj
15.00 Samling i plenum.

Oppsummering av erfaringer fra veiledningsforhold siden forrige kurs.

16.00 Litteraturgjennomgang:

Alle har med et sentralt punkt fra litteraturen til dette seminaret.

17.00 Pause
17.30 Arbeid i smågrupper og tilbakemelding i plenum.

«Min posisjon som veileder nå.»

19.00 Slutt for dagen
20.00 Middag

Mandag 20. januar

08.45 ”Overføring og motoverføring”

Randi Ulberg innleder til samtale.

 

10.15 Pause
10.45 Arbeid i smågruppe med oppsummering i plenum.
12.45 Lunsj
14.15 Kjersti Brænne veileder i plenum

 Ann-Magritt som legger frem en barne- eller ungdomsterapi.

Etterfølgende diskusjon.

18.15 Slutt for dagen
19.00 Samling før middag.

Tirsdag 21. januar

09.00 ”Om reflekterende og parallelle prosesser i veiledning”

Rune Johansen innleder til samtale i gruppe og plenum.

11.15 Pause
11.45 Avsluttende plenumsamtale og evaluering.
13.00 Lunsj og hjemreise.