Program for Psykoterapiveiledningens pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatri. Del 2 (33330)

Søndag 19. januar

14.00 Lunsj
15.00 Samling i plenum.

Oppsummering av erfaringer fra veiledningsforhold siden forrige kurs.

16.00 Litteraturgjennomgang:

Alle har med et sentralt punkt fra litteraturen til dette seminaret.

17.00 Pause
17.30 Arbeid i smågrupper og tilbakemelding i plenum.

«Min posisjon som veileder nå.»

19.00 Slutt for dagen
20.00 Middag

Mandag 20. januar

08.45 ”Overføring og motoverføring”

Randi Ulberg innleder til samtale.

 

10.15 Pause
10.45 Arbeid i smågruppe med oppsummering i plenum.
12.45 Lunsj
14.15 Kjersti Brænne veileder i plenum

 Ann-Magritt som legger frem en barne- eller ungdomsterapi.

Etterfølgende diskusjon.

18.15 Slutt for dagen
19.00 Samling før middag.

Tirsdag 21. januar

09.00 ”Om reflekterende og parallelle prosesser i veiledning”

Rune Johansen innleder til samtale i gruppe og plenum.

11.15 Pause
11.45 Avsluttende plenumsamtale og evaluering.
13.00 Lunsj og hjemreise.