Ultralydveiledet Perifere og Truncale blokader på Diakonhjemmet (33332)

Dato: 2-3. apr 2019
Sted: Diakonhjemmet Sykehus AS
Adresse: Diakonveien 12
0370, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 19.03.2019
Praktiske henvendelser: Diakonhjemmet Sykehus AS
Antall kurstimer 10
Maks antall deltakere 20
Kurseier Diakonhjemmet Sykehus AS

Priser

Lege: 4 200,-

Målgruppe

Spesialister og leger under utdanning i anestesiologi.

Innhold

Kurset er beregnet for spesialister i anestesi og leger som er i spesialisering. Det blir lagt vekt på praktiske demonstrasjoner der også kursdeltagerne selv skal sette blokader hvis gjennomførbart. Arrangøren stiller med egne leger og inviterte kollegaer. Pasientene som har fått blokader, opereres senere samme dag.

Dersom det ikke er egnet pasient tilgjengelig, demonstreres blokaden på en modell. Det vil videre være mulig å trene på ultralydveiledet nålføring på avdelingens to tekniske modeller (hals og hånd).

Kurset går over to dager og starter hver morgen med praktiske øvelser i regionalanestesi på sykehusets blokaderom (dagkirurgen). Kursdeltagerne får demonstrert flere blokader fortløpende, og deltagerne blir fordelt etter nærmere anvisning.

Etter blokadene følger teoretisk undervisning begge kursdager.

Andre opplysninger

Kursarrangør: Anestesiavdelingen DS

Kursleder: Trygve Kjelstrup, MD, PhD trygve.kjelstrup@diakonsyk.no, 2245 4098 (jobbtlf.)

Kurskomitè: Dr.med. Daniel Stoffel, Dr. med. Roger Roscher, Anestesisykepleier Runa Horn Knutsen, Seksjonsoverlege Kari Eikvar (Kirurgisk avdeling)

Kurssekretær: Runa.Knutsen@diakonsyk.no, mob. 473 06 495

Kurssekretær organiserer selve kursdagen, garderobe, omkledning, blokadestasjoner, pasientflyt m.m.

Kurskomite

Trygve Kjelstrup (Kursleder)
Daniel Stoffel
Roger Andreas Roscher
Kari Helene Eikvar

Godkjenninger

Videreutdanning

Anestesiologi: Valgfrie kurs: 10 t

Etterutdanning

Anestesiologi: Valgfrie kurs: 10 t

Program for Ultralydveiledet Perifere og Truncale blokader på Diakonhjemmet (33332)

Tirsdag 2. april

07.30 Registrering, morgenkaffe
08.00 Blokader på pasienter / modeller:

Plexus cervicalis blokade; David Nystad Interscalen blokade; Trygve Kjelstrup Supraclaviculær blokade; Daniel Stoffel Axillært single shot; Aasmund Godø Saphenus blokade; Roger Roscher

10.00 Kaffepause
10.30 Foredrag / teori

Velkommen; Avd.sjef, Dr.med. Ole Kr. Roald

Fortløpende foredrag fra alle leger som har demonstrert blokader:

  • Anatomi, egne erfaringer, vitenskapelig forankring, anbefalinger 20 min pr foredrag, 1. halvdel
12.00 Lunsj i sykehusets kantine
13.30 Fortløpende foredrag / teori fra alle leger som har demonstrert blokader:

Anatomi, egne erfaringer, vitenskapelig forankring, anbefalinger 20 min pr foredrag, 2. halvdel

15.00 Avslutning og oppsummering; Trygve Kjelstrup

Onsdag 3. april

08.00 Blokader på pasienter / modeller:
  • Axillær blokade med kateter; Trygve Kjelstrup
  • Supplerende blokader, PNB på underarm; Daniel Stoffel
  • Quadratus lumborum blokade; Marcus Sommerseth
  • Poplietal blokade, pas. i sideleie / ryggleie; Roger Roscher
  • Dyp posterior Ischiadicus blokade; Jan Yuri Kazansky
  • Psoas compartment blokk; Daniel Stoffel
10.00 Kaffepause
10.30 Fortløpende foredrag / teori

Fra alle leger som har demonstrert blokader:

Anatomi, egne erfaringer, vitenskapelig forankring, anbefalinger

20 min pr foredrag, 1. halvdel

12.00 Lunsj i sykehusets kantine
13.30 Fortløpende foredrag / teori fra alle leger som har demonstrert blokader:

Anatomi, egne erfaringer, vitenskapelig forankring, anbefalinger 20 min pr foredrag, 2. halvdel

15.00 Slutt