Program for Ultralydveiledet Perifere og Truncale blokader på Diakonhjemmet (33332)

Tirsdag 2. april

07.30 Registrering, morgenkaffe
08.00 Blokader på pasienter / modeller:

Plexus cervicalis blokade; David Nystad Interscalen blokade; Trygve Kjelstrup Supraclaviculær blokade; Daniel Stoffel Axillært single shot; Aasmund Godø Saphenus blokade; Roger Roscher

10.00 Kaffepause
10.30 Foredrag / teori

Velkommen; Avd.sjef, Dr.med. Ole Kr. Roald

Fortløpende foredrag fra alle leger som har demonstrert blokader:

  • Anatomi, egne erfaringer, vitenskapelig forankring, anbefalinger 20 min pr foredrag, 1. halvdel
12.00 Lunsj i sykehusets kantine
13.30 Fortløpende foredrag / teori fra alle leger som har demonstrert blokader:

Anatomi, egne erfaringer, vitenskapelig forankring, anbefalinger 20 min pr foredrag, 2. halvdel

15.00 Avslutning og oppsummering; Trygve Kjelstrup

Onsdag 3. april

08.00 Blokader på pasienter / modeller:
  • Axillær blokade med kateter; Trygve Kjelstrup
  • Supplerende blokader, PNB på underarm; Daniel Stoffel
  • Quadratus lumborum blokade; Marcus Sommerseth
  • Poplietal blokade, pas. i sideleie / ryggleie; Roger Roscher
  • Dyp posterior Ischiadicus blokade; Jan Yuri Kazansky
  • Psoas compartment blokk; Daniel Stoffel
10.00 Kaffepause
10.30 Fortløpende foredrag / teori

Fra alle leger som har demonstrert blokader:

Anatomi, egne erfaringer, vitenskapelig forankring, anbefalinger

20 min pr foredrag, 1. halvdel

12.00 Lunsj i sykehusets kantine
13.30 Fortløpende foredrag / teori fra alle leger som har demonstrert blokader:

Anatomi, egne erfaringer, vitenskapelig forankring, anbefalinger 20 min pr foredrag, 2. halvdel

15.00 Slutt