Alle kurs
ID. 33336

De vanskelige beslutningene - etikk og jus i verktøykassa. Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin

Informasjon

Leger i alders- og sykehjemsmedisin. Fastleger. Kurset vil også være relevant for kommune- og fylkesleger.