De vanskelige beslutningene - etikk og jus i verktøykassa. Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin (33336)

Dato: 23-24. mai 2019
Sted: Soria Moria Hotell og konferansesenter
Adresse: Voksenkollveien 60
0790, OSLO

NORGE
Praktiske henvendelser: Senter for medisinsk etikk
Maks antall deltakere 80
Kurseier Universitetet i Oslo - UiO

Priser

Deltaker: 3 400,-

Målgruppe

Leger i alders- og sykehjemsmedisin. Fastleger. Kurset vil også være relevant for kommune- og fylkesleger.

Læringsmål

Leger som arbeider med gamle står overfor mange og krevende etiske dilemmaer. Dette kurset gir deg kunnskap om og økt innsikt i etiske dilemmaer knyttet til behandling av gamle. Sentrale temaer er pasientautonomi, forhåndssamtaler på sykehjem og i allmennpraksis, beslutninger om begrensning av livsforlengende behandling, samtykkekompetanse og tvang samt prioritering og ressursbruk. Kurset gir deg viktig kunnskap om både etikk og jus, samt praktiske verktøy for å håndtere etiske dilemmaer i arbeidshverdagen.

Kurskomite

Morten Magelssen (Kursleder)
Anders Tvedt

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Medisinsk etikk
Geriatri: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 15 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 15 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Program for De vanskelige beslutningene - etikk og jus i verktøykassa. Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin (33336)

Torsdag 23. mai

09.30 Registrering.
10.00 Velkommen. Hva er etikk? Fire etiske prinsipper

 i helsetjenesten. Morten Magelssen, forsker

10.30 Ivaretakelse av pasientens autonomi - hva betyr

det etisk og juridisk? Reidun Førde, professor

11.40 Forhåndssamtaler på sykehjem og i allmennpraksis.

Anette Fosse, sykehjemslege/fastlege og forsker ved Uni Research Helse, Reidun Førde

13.00 Lunsj.
14.00 Systematisk drøfting av etiske dilemma.

Gruppearbeid om beslutninger ved livets slutt. Morten Magelssen, Reidun Førde 

15.45 Pause.
16.00 Begrensning av livsforlengende behandling -

etikk, jus og beslutningsprosesser. Reidun Førde

19.00 Middag.

Fredag 24. mai

08.30 Etikkrefleksjon i praksis: etikkrefleksjonsgrupper og

kliniske etikk-komiteer. Morten Magelssen og Ina Rimberg, sykehjemslege, Oslo

09.30 Hva betyr samtykkekompetanse? Verktøy for

vurdering av samtykkekompetanse. Reidar Pedersen, professor

10.45 Tvang mot pasienter som mangler samtykke-

kompetanse. Med kasuistikker og gruppearbeid. Reidar Pedersen, Kjellaug Enoksen, sykehjemslege

12.00 Lunsj.
13.00 Tvang mot pasienter som mangler

samtykkekompetanse forts.

14.15 Hvem skal vi prioritere? Ressursbruk og

prioriteringsdilemmaer i kommunehelsetjenesten. Anne Kari Tolo Heggestad, forsker

15.45 Oppsummering og evaluering.

Morten Magelssen