Alle kurs
ID. 33337

Introduksjon til allmennpraksis

Informasjon

Gå til nettkursportalen:

Som medlem

Ikke-medlem

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

  • Bli kjent med de vanligste driftsformer for fastlegehjemler
  • Kunne vurdere fordeler og ulemper med de ulike driftsformer
  • Kunne vurdere rammebetingelser tilknyttet hjemmel for næringsdrift
  • Kunne vurdere arbeidsbetingelser for fastlønnede fastleger
  • Ha kunnskap om regler om spesialistutdanning i allmennmedisin
  • Kjenne til regelverk for  vikarbruk i fastlegepraksis, vikaravtaler i kommunal bistilling og legevakt
  • Kjenne til økonomiske rettigheter ved sykdom og permisjon
  • Kjenne til støtteordningen Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Redaksjon

Kurset er utviklet av ALIS-utvalget ved Elisabeth Stura og Alf David Antoni Myklebust i samarbeid med pedagog og prosjektleder Ingrid Kjerschow Lohne i Legeforeningens sekretariat.

Siri Næsheim, jurist/advokatfullmektig i Legeforeningens sekretariat har bistått med kvalitetssikring av kurset.