Program for Klinisk emnekurs i hudsykdommer (33344)

Torsdag 6. juni

08.45 Enkle dermatologiske prosedyrer, stansebiopsi,

curretage, frysing. Morten Dalaker

09.30 Velkommen og introduksjon.
09.30 Føflekker, maligne melanomer og litt dermatoskopi.

Morten Dalaker

10.15 Kaffepause.
10.30 Solskader, solare keratoser og non-melanom hudcancer.

Morten Dalaker

11.15 Hudfysiologi, hudbarriere og eksemlidelser med

håndeksem. Theis Huldt-Nystrøm

12.00 Lunsj.
13.30 Oppdatering av behandling av psoriasis.

Theis Huldt-Nystrøm

14.00 Kaffepause.
14.15 Kløe. Utredning og behandling.

Theis Huldt-Nystrøm

15.00 Kasuistikker og spørsmål, tips.

Theis Huldt-Nystrøm, Morten Dalaker

Fredag 7. juni

08.30 Acne, rosacea, perioral dermatitt.

Morten Dalaker

09.00 Kaffepause.
09.15 Soppinfeksjoner i hud.

Theis Huldt-Nystrøm

10.00 Bakterie og virusinfeksjoner i hud.

Theis Huldt-Nystrøm

10.45 Skabb, lus og veggdyr. Parasittofobi.

Theis Huldt-Nystrøm

11.15 Vitiligo, melasma, pigmentforandringer.

Morten Dalaker

12.00 Pause.
13.00 Hud og psyke.

Theis Huldt-Nystrøm

14.00 Kaffepause.
14.15 Kroniske legg og fotsår.

Theis Huldt-Nystrøm

15.00 Oppsummering og evt. spørsmål.

Morten Dalaker

15.15 Avslutning og evaluering.