Program for Blålysdager (akuttmedisin) 2019 (32704)

Mandag 12. november

10.10 Enkle prinsipper for moderne traumebehandling (PHTLS).
14.00 Opiat/heroinoverdose - Scenario: Overdose i narkohjem.

Mandag 11. november

08.30 Velkommen. Plan for dagen. Innledning. Inndeling i grupper.
08.40 Primærundersøkelse/ABCD-prinsipper.
09.10 Samhandling, teamarbeid og rolleforståelse.
09.30 Kaffepause. Inndeling i 7 grupper.
09.40 Scenario: Bevisstløs uten kjent årsak - Prehospitalt.
10.25 Kaffepause.
10.30 AHLR - grunnkurs, 3 moduler; basisferdigheter, forberedelser til scenariotrening, Scenariotrening.
11.50 Lunsj.
15.30 Kaffepause.
15.40 Spørsmål, oppsummering.
15.45 Erfaringer fra kurset
16.00 Etiske og juridiske spørsmål. Omsorg for pårørende. Egenomsorg.

Tirsdag 12. november

Tema: Akuttmedisin

08.30 Velkommen. God morgen! Plan for dagen.
08.40 Rollefordeling og anbefalt respons i hht Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp.
09.10 Samhandling med ambulansetjenesten: Om akuttmedisinske utfordringer.
09.50 Kaffepause.
10.00 Hjerneslag og FAST.
10.40 Fødsel: Teori. Håndtering. Komplikasjoner.
11.15 Kaffepause med oppdeling i 7 grupper.
11.30 Ferdighetstrening: Fødsel: Normalfødsel eller setefødsel med praktisk trening på modell.
12.10 Ferdighetstrening: Venekanylering og intraossøs tilgang. Trening på hverandre og på modell.
12.10 Scenarietrening; Venekanylering og intraossøs tilgang.
12.50 Lunsj.
13.20 "Syk pasient" på sykebesøk (ferdighetstrening på modell).
14.40 Kaffepause.
14.55 Scenarietrening: Multitraume prehospitalt - trafikkulykke.
15.35 Fullskala-simulering: Brystsmerter på legekontor/legevakt.
16.15 Kaffepause.
16.30 Scenarietrening: Forverring av KOLS - sykebesøk.
17.15 Avslutning med evaluering og utdeling av kursbevis.